قرمز سبز آبي خاکستري
حكمت گمشده مؤمن است، پس هريك از شما گمشده اش را در هر جا يافت، آن را برگيرد . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت